Måste jag betala för försäkringen?

Ja, SnappCar tar ut en försäkringavgift för varje enskild bokning. För information om hur försäkringsavgifter räknas ut, se den här artikeln.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan