Finns det en självrisk för hyrestagare?

Ja, alla hyrestagare har en självrisk. Självriskens storlek skiljer sig dock beroende på hyrestagarens ålder och bilens värde. Hyrestagarenssjälvrisknivå påverkar dock inte bilägarens skydd, som alltid är detsamma.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan