Finns det en självrisk för hyrestagare?

Ja, alla hyrestagare har en självrisk. Självriskens storlek skiljer sig dock beroende på hyrestagarens ålder och bilens värde. Hyrestagarens självrisknivå påverkar dock inte bilägarens skydd, som alltid är detsamma.

Läs mer om att reducera din självrisk här.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan