Måste jag betala extra för min privata försäkring om min bil blir skadad under en hyra?

Nej. Alla skador som täcks av försäkringen betalas i sin helhet av If och ägare debiteras inga extra kostnader om ett skadeärende godkänns av If.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan