Sök på din fråga:

Vad innebär ’fria kilometer’ eller inkluderad körsträcka?

När du hyr en SnappCar får du en viss mängd kilometer per dag som du får köra utan extra kostnad. Mängden fria kilometer bestäms av ägaren, och även priset en hyrestagare betalar per extra kilometer när de kör längre än de fria kilometerna. Den totala mängden fria kilometer för en hyra beräknas genom att multiplicera antalet dagar som bokningen är med antalet fria kilometer per dag.

Bränslet för bilen betalar du alltid utöver kilometerkostnaden.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan