Hur fungerar försäkringen?

Vad innebär det att jag är försäkrad?
För hyrestagare innebär försäkringen från If att du inte behöver betala den fulla summan om en skada uppstår, utan bara en självrisk på en fast summa mellan 4400-9000 beroende på vilken bil du har bokat. Under bokningen är du som hyrestagare helt ansvarig för bilens skick. Händer något under tiden du har bilen tillkommer extra kostnader för dig oavsett om det var du som orsakade skadan eller inte. Men om den får problem som orsakats av slitage eller maskinfel, då är det såklart inte ditt ansvar utan bilägarens. Du har också flera fördelar med försäkringen som till exempel rätt till vägassistans dygnet runt och därmed betald hemresa om bilen skulle stanna.

Vad täcker försäkringen?

  • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse)
  • Glas (helt krossad ruta)
  • Brand
  • Vägassistans och bärgning
  • Rättsskydd
  • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Om något av detta inträffar under bokningen betalar du alltid en självrisk som ligger mellan 4400-9000 kr. If betalar sedan resten av reparationen.

Vad händer om jag krockar med en annan bil?
Då gäller Trafikskadelagen vilket innebär att bilägarnas försäkringsbolag kommer att avgöra vem av er som var vållande till skadan. Om det visar sig vara ditt ansvar behöver du betala både din egen, och motpartens självrisk. 

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan