Sök på din fråga:

Hur fungerar försäkringen?

Vad innebär det att jag är försäkrad?

För hyrestagare innebär försäkringen från If att du inte behöver betala den fulla summan om en skada uppstår, utan bara en självrisk på en fast summa mellan 5400-10000 kr beroende på vilken bil du har bokat. Om du är över 25 år gammal kan du sänka självrisken till 1500 kr genom att lägga till självriskreducering innan du betalar.

Under bokningen är du som hyrestagare helt ansvarig för bilens skick. Händer något under tiden du har bilen tillkommer extra kostnader för dig oavsett om det var du som orsakade skadan eller inte. Får du problem som orsakats av slitage eller maskinfel, då är det såklart inte ditt ansvar utan bilägarens.

Du har också flera fördelar med försäkringen som till exempel rätt till vägassistans dygnet runt och därmed betald hemresa om bilen skulle stanna. Tänk på att alltid kontakta vägassistans via SnappCars telefonnummer innan för att få ev. omkostnader täckta.

Vad täcker försäkringen?

  • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse)
  • Glas (helt krossad ruta)
  • Brand
  • Vägassistans och bärgning
  • Rättsskydd
  • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Om något av detta inträffar under bokningen betalar du alltid en självrisk som ligger mellan 5.400-10.000 kr (eller 1.500 om du sänkt din självrisk). If betalar sedan resten av reparationen. Du betalar dock ingen självrisk för bärgning eller väghjälp. 

 

Vad händer om jag krockar med en annan bil?
Då gäller Trafikskadelagen, vilket innebär att bilägarnas försäkringsbolag kommer att avgöra vem av er som var vållande till skadan. Om det visar sig vara ditt ansvar behöver du betala både din egen, och motpartens självrisk. Motpartens självrisk är alltid 4000 SEK när du hyr genom SnappCar, din egen självrisk varierar beroende på bilens dagspris och kan hittas i din bokningsöversikt i appen eller på hemsidan.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan