Sök på din fråga:

Vad täcks av SnappCar försäkring?

Försäkringen täcker för skador orsakade av plötsliga yttre orsaker, t.ex. repor, bucklor och glasskador. I försäkringen ingår även skydd för extra förare, en ansvarsdel och samt ett skydd för stöld och bedrägeri. Bilar är försäkrade upp till 850.000kr. If hanterar, bedömer och tar samtliga beslut för skadeärenden på Snappcar. Försäkringen täcker inga motorskador eller skador relaterade till slitage. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan