Vad täcks inte av Ifs försäkring vis SnappCar?

Försäkringen täcker, precis som en privata bilförsäkring, inte för maskinskador, slitage eller fel på bilen som inte kan kopplas till hyran. Den täcker heller inte ersättningsbil eller för utebliven delningsinkomst på Snappcar om den står på verkstad. För att försäkringen ska kunna användas gäller också att du anmäler skadan direkt, utan att använda bilen, då If måste kunna vara säkra på att hyrestagaren orsakade skadan. För mer information hänvisar vi till försäkringsvillkoren.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan