Sök på din fråga:

Hur anmäler jag en skada?

En artikel om hur du anmäler en skada, hur processen går till med skadeanmälan, krock med annat fordon osv. 

 

Kan bilen köras på ett säkert sätt efter olyckan?

Först och främst, se till att bilen kan köras på ett säkert sätt efter olyckan. Om skadorna är allvarliga så att bilens skador riskerar att förvärras av att köra vidare, kontakta då vår vägassistans istället.

Om skadorna endast är kosmetiska (repor och bucklor på utsidan av bilen) är det okej att köra vidare och anmäla skadan i utcheckningen. Vi rekommenderar starkt att du hör av dig till bilägaren direkt när skadan har skett för att hålla en öppen kommunikation. Ta bilder på skadan så fort som möjligt och spara dem på din telefon.

 

Damage__1_.png


Anmäla en skada

En skada måste anmälas via appen. Efter hyresperioden lägger du och bilägaren till nya skador genom att lägga till bilder och en kort beskrivning av vad som hände, detta görs i det sista steget i utcheckningen. När nya skador läggs till i utcheckningen skickas de automatiskt till If. Du kommer att få en länk via mail där du behöver fylla i en egen anmälan med all nödvändig information för att If ska kunna hantera skadeärendet. Kontakta vår support om du behöver hjälp med denna process. Du kommer senare att bli kontaktad av försäkringsbolaget.

Om ni missade att lägga till skadan i utcheckningen behöver ni kontakta oss omedelbart eftersom det finns en strikt deadline för anmälan av skador. Anmälningar som görs utanför deadlinen kommer att nekas direkt. Din anmälan kan kompletteras senare med bilder i bra ljus om det behövs.

 

Hjälp med bärgning utan fordonsskador på bilen?

Använde du vägassistansen men bilen har inga synliga skador? I så fall är det inte nödvändigt att skicka en skadeanmälan eftersom vi kommer att få rapporten från bärgningsföretaget. Läs dock denna artikeln om hur du hanterar eventuella utestående betalningar eller bränsle för bokningen. Vad händer om min bil går sönder under hyresperioden?

 

Trafikskador som involverar flera fordon

Om det var ett annat fordon inblandat behöver du även anmäla motpartens registreringsnummer och förare, samt eventuella vittnens telefonnummer.

I Sverige finns det en lag som gör att skador som skett i trafiken med flera fordon involverade måste hanteras mellan de försäkringsbolag som bilarna har sin trafikförsäkring hos. Utöver att anmäla skadan till oss måste alltså bilägaren anmäla skadan till sitt egna försäkringsbolag. De kommer då att avgöra vem som var vållande till skadan. Om det var hyrestagaren som var vållande så betalar hyrestagaren två självrisker, en för skadan på bilen som hyrdes samt en självrisk för motpartens bil (om båda fick skador). När det är avgjort vem som täcker skadan så kan If bli kontaktade igen och ta över kostnaden för bilägarens reparation av sin bil.

 

Tools__1_.png


Vad händer efter att skadan har anmälts?

Från det att skadan har fått ett skadenummer kommer försäkringsbolaget If att vara din första kontakt när det gäller skadeprocessen. Om du har frågor som gäller hanteringen av ditt skadeärende så ber vi dig vända dig till If i första hand, och gäller din fråga bokningen via SnappCar är du alltid välkommen att kontakta oss. 

Steg 1: Skadan rapporteras vid utcheckning enligt ovan. Ni får båda ett mail till er där ni måste fylla i er egna skadeanmälan (både hyrestagare och bilägare ska fylla i den). Försäkringsbolaget hör av sig om de saknar information som behövs för att gå vidare med skadeärendet.

Steg 2: SnappCar kommer att informera hyrestagaren och bilägaren om ärendenumret från försäkringsbolaget. Om du har några frågor angående ditt ärende efter detta kan du använda ditt skadenummer i din kommunikation med försäkringsbolaget.

Steg 3: Försäkringsbolaget kommer att informera bilägaren om skadan kommer att täckas av deras försäkring eller inte. Om skadan kommer att täckas kommer SnappCar att informera hyrestagaren om självrisken för denna bokning och fakturera kostnaderna. Läs mer här: Vad är min självrisk?

Steg 4: Om det finns ytterligare skador som inte täcks av försäkringen måste detta lösas privat mellan hyrestagaren och bilägaren.

 

Vad händer om min skada inte täcks av försäkringsbolaget?

Om skadan inte täcks av vårt försäkringsavtal kommer de att meddela dig via email antingen i steg 1 eller steg 3 beroende på hur mycket information de har i första hand. Anledningen till varför de inte täcker en skada är ett av följande:

  • Denna typ av skada ingår inte i vårt försäkringsavtal. Alla försäkringar har begränsningar, och i vårt fall är det till exempel (men inte bara); mekaniska fel, stulen eller skadad interiör, punktering och feltankning. Detta kan också variera beroende på vilket land du hyr i.

  • Försäkringsbolaget får motsägelsefull information och deras experter kan inte koppla skadan till den inträffade händelsen.

  • Skadan anmäldes för sent.

  • Bilägaren har brutit mot villkoren i avtalet, till exempel genom att hyra ut någon annans bil.

 

Beroende på vad som har hänt kommer vi att lösa situationen på olika sätt. Det finns i regel två olika typer av skador som inte täcks av försäkringen:

 

Grundorsaken till bilens skada anses vara slitage. Dessa är vanligtvis mekaniska fel, problem med motor, batteri, generator, koppling eller liknande. Detta orsakades inte av hyrestagaren och täcks därför inte av vår försäkring. Om detta inträffar måste bilägaren stå för reparationen själv.

 

Skadan uppstod på grund av hyrestagaren eller hans/hennes passagerare. Exempel kan vara fläckar eller revor på sätet eller stulna/skadade delar som hör till bilen. Eftersom detta inte täcks av vår försäkring har SnappCar ingen skyldighet att hjälpa bilägaren att få tillbaka sina pengar för detta. För dessa fall som inte täcks av försäkringen kommer vi att försöka så gott vi kan att hjälpa bilägaren att få tillbaka pengarna från hyrestagaren men vi kan aldrig garantera att bilägaren får det ersatt.

 

Undrar du något mer om skador?

Hur fungerar försäkringen?

Vad täcks inte av försäkringen?

Finns det en självrisk för hyrestagare?

 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan