Sök på din fråga:

Hur anmäler jag en skada?

En artikel om hur du anmäler en skada, hur processen går till med skadeanmälan, krock med annat fordon osv. 

 

Kan bilen köras på ett säkert sätt efter olyckan?

Först och främst, se till att bilen kan köras på ett säkert sätt efter olyckan. Om skadorna är allvarliga så att bilens skador riskerar att förvärras av att köra vidare, kontakta då vår vägassistans istället.

Om skadorna endast är kosmetiska (repor och bucklor på utsidan av bilen) är det okej att köra vidare och anmäla skadan i utcheckningen.

Om ni missade att lägga till skadan i utcheckningen behöver ni kontakta oss omedelbart eftersom If inte hanterar skador som anmäls för sent. Din anmälan kan kompletteras senare med bilder i bra ljus om det behövs.

Damage__1_.png


Anmäla en skada

En skada måste anmälas via appen. Efter hyresperioden lägger du och bilägaren till nya skador genom att lägga till bilder och en kort beskrivning av vad som hände i det sista steget i kassan. När nya skador läggs till i utcheckningen skickas de automatiskt till If. Du kommer att få en länk där du måste skicka in en egen anmälan med all nödvändig information för att If ska behandla skadan. Kontakta vår support om du behöver hjälp med denna process. Du kommer senare att bli kontaktad av försäkringsbolaget.

 

Hjälp med bärgning utan fordonsskador på bilen?

Använde du vägassistansen men bilen har inga synliga skador? I så fall är det inte nödvändigt att skicka en rapport eftersom vi kommer att få rapporten från bogseringsföretaget. Läs dock artikeln om hur du hanterar eventuella utestående betalningar eller bränsle för bokningen.

 

Trafikskador som involverar flera fordon

Om det var ett annat fordon inblandat behöver du även anmäla den bilens registreringsnummer och förare, samt eventuella vittnens telefonnummer.

I Sverige finns det en lag som gör att skador som skett i trafiken med flera fordon involverade måste hanteras mellan de försäkringsbolag som bilarna har sin trafikförsäkring hos. Utöver att anmäla skadan till oss måste alltså bilägaren anmäla skadan till sitt egna försäkringsbolag. De kommer då att avgöra vem som var vållande till skadan. Om det var hyrestagaren som var vållande så betalar hyrestagaren två självrisker, en för skadan på bilen som hyrdes samt en självrisk för motpartens bil (om båda fick skador). När det är avgjort vem som täcker skadan så kan If bli kontaktade igen och ta över kostnaden för bilägarens reparation av bilen.

 

Tools__1_.png


Vad händer efter att skadan har anmälts?

All kommunikation sker via e-post men försäkringsbolaget kan även kontakta ägaren via telefon.

Steg 1: Skadan rapporteras vid utcheckning enligt ovan. Ni får båda ett mail till er där ni måste fylla i er egna skadeanmälan (både hyrestagare och bilägare ska fylla i den. Försäkringsbolaget hör av sig om de saknar information som behövs för att gå vidare med skadeärendet.

Steg 2: SnappCar kommer att informera hyrestagaren och bilägaren om ärendenumret från försäkringsbolaget. Om du har några frågor angående ditt ärende efter detta kan du använda ditt skadenummer i din kommunikation med försäkringsbolaget.

Steg 3: Försäkringsbolaget kommer att informera ägaren om skadan kommer att täckas av deras försäkring eller inte. Om skadan kommer att täckas kommer SnappCar att informera hyrestagaren om självrisken för denna bokning och fakturera kostnaderna. Läs mer här: Vad är min självrisk?

Steg 4: Om det finns ytterligare skador som inte täcks av försäkringen måste detta lösas privat mellan hyresgästen och ägaren.

 

Undrar du något mer om skador?

Bilägaren kontaktade mig efter bokningen om en skada, vad ska jag göra?

 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan