Vad är ålderstillägget?

Om du är 24 år eller yngre, tas en extra försäkringsavgift ut på grund av ökad risk för skador. Ålderstillägget kommer att läggas till den totala hyran som du betalar innan bokningens början. Här ser du en översikt av alla aktuella priser.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan