Sök på din fråga:

Finns det några rabatter för kortare eller längre hyror?

I de flesta fall gäller dygnspriset för den bil du vill hyra. Det finns dock två undantag där systemet drar av lite på priset:

Halvdagar
Är hyran kortare än 5 timmar, får du en rabatt på dygnspriset med 50%, vilket innebär att du betalar endast 50% av dygnspriset.

Långtidsrabatt
Vissa ägare ger dig en rabatt om du hyr under en längre period för att stämma överens med hur den övriga biluthyrningsbranschen ser ut. Om din hyra är längre än 3 dagar är rabatten 15% på dygnspriset. Om din hyra är längre än 7 dagar är rabatten 30% på dygnspriset. 

Kostnaderna vi nämner här är utan SnappCars avgift samt försäkringsavgiften. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan