Sök på din fråga:

Är jag betalningsskyldig om bilen går sönder under min hyra?

Nej, du betalar inget extra om bilen går sönder under din hyra av skäl som inte du kan påverka. Vägassistans ingår som en del av vår service vilket innebär hjälp med både fordon och dig som förare om bilen stannar. Tänk dock på att: Eventuella skador som orsakas av dig under bokningen (om bilen har gått sönder eller inte) kan omfattas av försäkringsskyddet. I dessa fall kan självrisk debiteras eller hela summan om det inte faller under försäkringen. Eventuella kostnader som inte är relaterade till bokningen omfattas inte, t.ex. hotellbokningar, missade flyg eller möten eller andra typer av kostnader för förlorad tid. För mer information, se försäkringsavtalet och våra villkor.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan