Sök på din fråga:

Måste jag betala mer för extra kilometer?

Om du hyr en bil på SnappCar finns det en chans att du måste betala för extra körsträckor. Du måste betala extra om mängden kilometer du har kört under en bokning överskrider dina fria kilometer per dag, som du kan hitta i varje bokning i appen.

Priset du betalar är bilägarens pris för extra kilometer plus försäkringsavgift och SnappCar-avgift på totalt 15%.

Exempel: Du har kört 200 km totalt. Bilen har 150 km gratis och det kostar 1,5 kr per extra km. Försäkringsavgiften och SnappCar-avgiften är totalt 15%. Det blir totalt 50 extra kilometer (200 km minus 150 fria) x 1,5 kr = 75 kr. Plus försäkrings- och SnappCar-avgift på 10% = 86,25 kr totalt.

Varje bil har ett antal fria kilometer per dag och ett pris för extra km, det bestäms av bilägaren och skiljer sig därför åt. 

Dessa avgifter är utöver priset som du betalar för bränslet. Anledningen till denna avgift är för att bilens värde sänks ju mer den körs, så detta ersätter bilägaren för värdeminskningen. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan