Sök på din fråga:

Vad är självrisken?

En självrisk är den del av kostnaden som du som hyrestagare själv måste betala till försäkringsbolaget om en skada inträffar. Till exempel, om du har en skada som kostar 20.000 kr att laga och en självrisk på 5400 kr måste du betala de första 5400 kronorna för att försäkringen ska täcka resterande 14.600 kr.

Du ser din självrisk vid både bokning och under dina bokningar när du väl har en hyra. Självrisken beror på din ålder och hur ofta du hyr hos men ligger som lägst på 5400kr och som högst på 10.000kr. Vissa hyrestagare får alternativet att sänka sin självrisk till 1500kr.

Om beloppet för att reparera skadan är lägre än den självrisk du har betalar du hela kostnaden. Till exempel, om skadan kostar 6000 kr att laga och du har en självrisk på 8000 kr så betalar du 6000 kr och försäkringen betalar ingenting.

Självrisken betalas in från dig till SnappCar, på uppdrag av försäkringsbolaget. Självrisken gäller per skadehändelse. Det innebär att flera självrisker kan behöva betalas för samma bil och samma bokning om du har flera skador som skedde vid olika tillfällen. Om du vill sänka din självrisk behöver du göra det valet vid betalsteget, och det går bara att göra om du är över 25 år. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan