Sök på din fråga:

Hur hanteras min skadeanmälan?

Anmälan och skadeprocessen kan delas in i tre delar:

Hyrestagare och bilägare informerar If, via SnappCar. If utreder skadan och beslutar om ansvar och ev. reparation eller annan kompensation. All kommunikation sker via e-post, även om If kan kontakta ägaren via telefon.

Steg 1 sker genom att rapportera skadan vid utcheckning av hyran.

I steg 2 kan SnappCar komma att be om mer information för anmälan till If innan den skickas vidare. Efter detta får du ett skadenummer vilket är kvittens på gjord skadeanmälan via SnappCar och med detta skadenummer kan du själv följa upp ditt ärende.

I steg 3 följer If upp med bilägaren huruvida skadan täcks av försäkring och var reparation kan göras. SnappCar debiterar vid detta tillfälle hyrestagaren på den självrisk som gällde vid hyran.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan