Sök på din fråga:

Är jag ansvarig om min bil är skadad av någon annan under hyresperioden?

Om du märker en skada som orsakats av någon okänd person när bilen stod parkerad ska det anmälas både till polisen och till oss, då det räknas som parkeringsskada eller skadegörelse. Om det inte kan styrkas att det gjordes av någon annan kan du komma att bli ansvarig även om du inte vet hur skadan har uppstått. Det är alltid upp till If att ta dessa beslut så börja med att anmäla det vid utcheckningen så får du information från dem vidare. 

I händelse av en kollision med en motpart är alla försäkrade av trafikförsäkringen. Den bil som bedöms vållande till skadan kommer få betala för skadan på sin bil och motparten. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan