Sök på din fråga:

Vad är en självrisk?

En självrisk är den del av kostnaden som du som hyrestagare själv måste betala till försäkringsbolaget om en skada inträffar. Till exempel, om du har en skada som kostar 20.000 kr att laga och en självrisk på 4400 kr, måste du betala de första 4400 kronorna för att försäkringen ska täcka resterande 15600 kr.

Om beloppet för att reparera skadan är lägre än den självrisk du har, betalar du den totala summan. Till exempel, om du har en skada värd 6000 kr och en självrisk på 7000 kr, då betalar hyrestagaren bara 6000 kr och försäkringen betalar ingenting.

Självrisken betalas in från dig till SnappCar, på uppdrag av försäkringsbolaget. Självrisken gäller per skadehändelse. Det innebär att flera självrisker kan behöva betalas för samma bil och samma bokning om du har flera skador som skedde vid olika tillfällen. Om du är vållande till en skada som sker på en annan bil (till exempel vid kollision) behöver du även betala trafiksjälvrisken på 4000 kr. Om du vill sänka din självrisk behöver du göra det valet vid betalsteget, och det går bara att göra om du är över 25 år.

Läs mer om SnappCars försäkring här.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan