Hur granskas hyrestagare?

Vi verifierar identiteten för varje hyrestagare genom vår verifieringsprocess. Vi kontrollerar också giltigheten av deras körkort. Alla som kan skicka en riktig förfrågan genom systemet har vi kontrollerat detta på. Därför ska du inte acceptera andra förslag om att gå runt systemet. Om en hyrestagare inte kan betala eller skicka en förfrågan finns kanske en viktig anledning till det. För mer information om vår verifieringsprocess, se den här artikeln.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan