Sök på din fråga:

Hur hanterar jag betalning av bränsle och övriga extra kostnader från hyresperioden?

Denna artikeln handlar om alla extra kostnader som kan dyka upp när du hyr ut din bil på SnappCar. Läs mer om hur du tar betalt för bränsle, milersättning, laddning av elbilar, hur du får betalt för trängselavgifter/tullavgifter och vad du gör om det dyker upp trafikböter eller parkeringsböter.

Fuel_pump.png

Bränsle

Bilägaren och hyrestagaren är fria att hantera det bränsle som används vid en uthyrning på valfritt sätt. SnappCar lämnar över detta ansvaret till parterna i avtalet, Vi gör det vi kan för att underlätta procesen genom att ha ett steg i incheckningsprocessen, som låter båda parter fylla i bränsletanknivån i appen, i början av uthyrningen och i slutet av uthyrningen. Detta betyder dock inte att kostnader kopplade till detta regleras av SnappCar.

 

Det vanligaste sättet att hantera bränslesituationen är att det är bilägarenns ansvar att se till att bilen är fulltankad när hyrestagaren kommer för att hämta den. Det är sedan hyrestagarens ansvar att lämna tillbaka bilen fulltankad. Men bilägaren skulle också kunna lämna ut bilen med säg 80% bränsle, och hyrestagaren skulle då fylla upp tanken till samma nivå vid utcheckningen.

För att underlätta för hyrestagaren bör bilägaren instruera hyrestagaren om hur många liter/hur mycket pengar de ska fylla på eftersom de kan sin bil bäst. De skulle till exempel kunna säga att en full tank vanligtvis kostar 700 SEK och är 30 liter.

 

Anledningen till att bränslenivån registreras vid in- och utcheckning är för att hjälpa oss att medla om hyrestagaren och bilägaren har en tvist, så skillnad i bränslenivån kommer inte att regleras automatiskt.

 

Hyrestagaren och bilägaren är fria att göra olika arrangemang, så länge båda parter är överens. Vår rekommendation är därför denna: Kommunicera alltid tydligt hur ni ska lösa dessa extra kostnader. Bilägaren kan till exempel skriva hur det ska hanteras i sin profil, eller så kan de båda bekräfta det i appens meddelandefunktion. Om SnappCar behöver ingripa och det inte finns några skriftliga bevis på dina arrangemang, kan vi bara ta hänsyn till vad som sägs vid in- och utcheckning av bokningen vilket ibland innebär att vi inte kan ersätta kosntaden. 

Du som är bilägare, se till att alltid skriva till hyrestagaren om hur vi vill lösa dessa kostnader i förväg.

 

För information om Keyless-bilar, läs den här artikeln.

 

 

fuel-level-1.png

 

Laddning av elbilar

Samma regler gäller för laddning av en elbil. Se till att instruera hyrestagaren tydligt om hur du vill hantera laddningen. De flesta bilägare ber inte sina hyrestagare att ladda upp den till samma nivå på grund av tiden det tar, utan kan istället begära en betalning enligt ovan. Du kan till exempel låta dem betala en kostnad för varje körd kilometer men alltid be dem att åtminstone lämna tillbaka den med till exempel 30 % så att du är fri att använda bilen efteråt utan laddning.

 

Miltal

Hyrestagaren får ett visst antal kilometer per dag som de får köra utan extra kostnad. Antalet fria (gratis) kilometer bestäms av bilägaren, liksom priset en hyrestagare betalar per kilometer när de kör mer än gratisantalet. Det totala antalet fria kilometer för en bokning beräknas genom att multiplicera antalet dagar som hyresperioden är lång, med antalet lediga kilometer per dag. Om hyrestagaren bokar bilen i 1.5 dag räknas även fria kilometerna för en halv dag. T.ex. om det ingår 100 km per dag på en bokning i 1.5 dagar blir det sammanlagt 150 km. Utöver detta drar vi samma avgift som vi gör på bokningskostnaden för försäkringen och SnappCar-avgiften och resten betalas ut till ägaren tillsammans med hyresintäkterna.

Gränsen för antalet fria kilometer betyder inte att hyrestagaren inte får köra mer än så, bara att det kommer att kosta extra när de passerar den summan. Det spelar heller ingen roll hur många kilometer de kör varje dag av bokningen. Så länge den totala mängden körda kilometer ligger inom det inkluderade intervallet kommer det inte att kosta extra.

Om ni anger fel kilometer i incheckningen eller utcheckningen ber vi er att först att lösa kostnaden mellan er två. Om vi ​​behöver ingripa kommer vi att titta på bevisen från de tagna bilderna, debitera hyrestagaren och sedan betala ut pengarna till bilägaren. SnappCar ansvarar inte för att ersätta bilägaren om detta sker på grund av ett misstag vid inmatningen, men vi kommer att göra vårt bästa för att hjälpa till.

 

mileage-1.pngmileage-2.png

 

Trängselavgifter och vägtullar, trafikböter och parkeringsböter

Hyrestagaren är ansvarig för att betala eventuella avgifter relaterade till sin resa. Till exempel trängselavgifter, vägtullar och parkeringsavgifter, inklusive trafikböter och parkeringsböter. Det är dock upp till dig som bilägare att nämna om, och hur, du vill få betalt för trängselavgifter eftersom vissa ägare har inkluderat det i sitt dagspris.

Vi ber hyrestagare att skicka en bild på parkeringsboten till dig om de får en lapp på rutan. Men om de inte ser boten kommer du att få fakturan skickad till din hemadress eftersom de är bilägare till bilen. Det är därför viktigt att du meddelar hyrestagaren direkt när du får en faktura så det finns tillräckligt med tid att betala den. Det är upp till dig hur du vill lösa det, men vi rekommenderar att du betalar den först och ber hyrestagaren betala dig via Swish.

Om SnappCar behöver ingripa på grund av att ni inte kommit överens kommer vi att lägga till en administrativ avgift för hyrestagaren och ibland böter som kommer att resultera i en dyrare kostnad. 

Såhär går det till isåfall:

 

  1. Skicka ett meddelande i appen men också via Whatsapp, mail eller telefon. Om de betalar direkt till dig sparar det hyresgästen 250 SEK i administrationskostnader.
  2. Betala boten direkt för att undvika extra kostnader eftersom vi inte täcker några påminnelseavgifter för en parkeringsbot.
  3. Om du inte får svar eller betalning från din hyrestagare inom rimlig tid (1-3 dagar), vänligen meddela oss och skicka oss bokningsnumret, en bild av boten, en skärmdump av meddelandena mellan dig och hyrestagaren som visar att du har försökt få kontakt. Vi använder denna information för att få tillbaka kostnaderna från hyrestagaren.
  4. SnappCar skickar pengarna till dig efter att ha mottagit all information, samt skickar en faktura till hyrestagaren på samma belopp + våra avgifter enligt den här artikeln.

 

Utrustning (barnstol, takbox)

Om du erbjuder någon extra utrustning är det upp till dig att bestämma hur betalningen för detta ska hanteras. Som sagt är vår rekommendation att alltid göra det tydligt i din kommunikation hur ni ska lösa dessa extra kostnader, till exempel genom att bekräfta det i appens meddelanden. Om SnappCar behöver ingripa och det inte finns några skriftliga bevis på dina arrangemang, kan vi bara ta hänsyn till vad som sägs vid in- och utcheckning av bokningen.

 

Övriga kostnader efter bokning

Ta en titt på den här artikeln för att se en sammanfattning av alla avgifter vi kan debitera. 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan