Vad tar SnappCar för typ av avgifter?

SnappCar tar två typer av avgifter: en serviceavgift direkt till SnappCar och en försäkringavgift som går till försäkringsbolaget. Serviceavgiften går till (bland annat) att förbättra vår plattform, kundtjänst, marknadsföring, säkerhetsarbete och säkra betalningslösningar. Försäkringsavgiften går oavkortat till försäkringbolaget.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan