Sök på din fråga:

Vad tar SnappCar för typ av avgifter?

Vad kostar det att hyra en bil? Hur fungerar prismodellen?

För att hyra en bil genom SnappCar tar vi ut olika avgifter. För hyrestagare läggs dessa kostnader på utöver dagspriset och kilometerpriset. 

 

Dagspris och kilometerpris

Bilägaren bestämmer det dagliga priset för sin bil och antalet fria kilometer som ingår i dagspriset. Bilägaren sätter även ett kilometerpris som beräknas om hyrestagaren kör mer än antalet fria kilometer. Dessa priser skiljer sig beroende på vilken bil du väljer.


Rabatt för halvdagar

Om hyrestiden är kortare än 5 timmar (upp till och med 4.5h) debiterar vi 50 % av dagspriset och 50 % av de fria kilometerna. Från och med 5 timmar upp till 24 timmar betalar du för en dag, och efter 24 timmar går det över till 1.5 dagar osv.  


Långtidsrabatt

Bilägare kan välja att ha en långtidsrabatt. Om hyran är mer än 3 dagar är rabatten 15% på dagspriset. Observera att detta är en inställning som bilägare kan stänga av. Denna rabatten kommer att dras bort från din inkomst.


SnappCar-avgift

SnappCar tar ut en avgift av både hyrestagaren och bilägaren. Denna avgift används för att underhålla plattformen och hjälpa användare om något skulle gå fel. Till exempel att utveckla appen, genomföra verifieringsprocessen, betala ut hyresintäkter, skicka sms/mail och lösa tvister mellan användare. Vi beräknar denna avgift på både dagspriset och kilometerpriset.

 

Försäkringsavgift

Eftersom de flesta vanliga bilförsäkringar inte täcker skador när bilen hyrs ut till tredje part erbjuder vi en helförsäkring i samarbete med Allianz i Nederländerna och Tyskland samt If i Sverige. Vi debiterar försäkringskostnader från både hyrestagaren och bilägaren och dessa beräknar vi på dagsspriset samt kilometerpriset. Om priset på bokningen understiger en viss nivå gäller en minimumavgift istället för en procentsats. Själva försäkringsvillkoren hittar du här.

 

Vägassistansskydd

För att säkerställa att hyrestagare kan ge sig ut på vägen utan problem, tillhandahåller SnappCar vägassistans i samarbete med våra vägassistanspartners. Detta ingår i försäkringsavgiften om hyrestagaren bara kör i Sverige, men kostar extra pengar när man åker utomlands med bilen. Detta läggs till vid betalningen. 

 

Ålderstillägg för gamla bilar

Vi ser att bilar äldre än 15 år behöver mer service och haverihjälp. Därför tar vi ut ett tillägg per dag för bilar som är 15 år och äldre.

 

Engångsavgift för verifiering

Nya användare betalar en engångsavgift när de skapar sin profil. Detta täcker de kostnader vi ådrar oss för att verifiera hyresgästens körkort, identitet och bankuppgifter.

 

Moms

Bildelningsplattformar beskattas med 25% moms som läggs på kostnaden för SnappCar-avgiften och övriga administrativa kostnader som SnappCar har. För dagspriset på bilen, kilometerna och försäkringen tillkommer ingen moms eftersom försäkring är momsbefriat och hyresintäkterna är mellan två privatpersoner. Om hyrestagare behöver ett kvitto för att visa arbetsgivare kan de ladda ner prisöversikten från webbplatsen.

 

Utbetalningar till ägare

När du har hyrt ut din bil via SnappCar kommer hyresintäkterna att överföras till ditt bankkonto så snart som möjligt efter bokningsperiodens slut. Vid extra körda kilometer kommer betalning för detta att ingå i det totala beloppet.

 

Stripe betalsystem

För utbetalningar till användare arbetar SnappCar tillsammans med Stripe.

För att kunna använda SnappCar och ta emot betalningar (via Stripe) är det nödvändigt att du godkänner Stripe Connected Account-avtalet. Dessutom behöver vi en del av dina uppgifter som vi skickar vidare till Stripe, så att du kan använda SnappCar och ta emot betalningar för dina bokningar. De flesta av dina data finns redan i din Snappcar-profil. Stripe kräver ytterligare en verifiering av dina personuppgifter och din profil, för att kunna följa lagar och förordningar som gäller för onlinebetalningssystem.

Förutom att godkänna Stripe Connected Account-avtalet kräver vi ett antal andra detaljer som vi kommer att vidarebefordra till Stripe.

 

Betala skatt för dina intäkter

För mer information om skatter på inkomster från bildelning, se den här artikeln: Behöver jag betala skatt för mina intäkter från SnappCar?

 

Övriga avgifter för hyrestagare

 

Ålderstillägg för hyrestagare

Hyrestagare under 25 år betalar ett ålderstillägg per hyresdag för samtliga bokningar.

 

Engångsavgift för verifiering

Nya hyresgäster betalar en engångsavgift när de skapar sina profiler. Detta täcker de kostnader vi har för att verifiera hyresgästernas körkort, identitet och bankuppgifter.

 

Självrisk för hyrestagare

Varje bokning har en självrisk som betalas av hyrestagaren om en skada uppstår. Självrisken innebär att hyrestagare alltid får betala en fast kostnad för skadan de orsakade, istället för den exakta kostnaden som oftast är mycket dyrare. Hur mycket de ska betala beror på storleken på deras självrisk. I många fall kan de sänka självrisken vid bokning av bilen, mot en extra kostnad. Det är inte möjligt att ta bort självrisken helt.

Exempel: Hyrestagare A och B orsakar båda en skada som ska kosta 20 000 SEK att reparera.

Hyresgäst A hade en självrisk på 1500 SEK. Därför debiterar vi A 1500 SEK efter skadan (exkl. administrationskostnader).

Hyresgästen B hade en självrisk på 7500 SEK. Därför debiterar vi 7500 SEK (exkl. administrationskostnader).

Om skadan mot förmodan kostar mindre att laga än självrisken, så betalar de bara kostnaden för reparationen, men i nästan alla fall kostar skadan mer att laga än självrisken. 

 

Självriskskostnaden beror på riskprofilen för en bokning. Vi har gjort riskprofiler tillsammans med försäkringsbolagen. Till exempel blir självrisken generellt sett högre för unga hyrestagare och dyra bilar. 

 


Deposition för hyrestagare

Deposition gäller endast bokningar i Nederländerna.


Betalningsmetoder

I Sverige kan hyrestagare för närvarande betala med bankkort och kreditkort. Observera att en betalning endast kan göras med ett bankkonto som matchar namnet i SnappCar-profilen.

Betalningar från ett företagskonto eller förbetalda kort accepteras inte.

Obs: Det är inte tillåtet att ordna betalningar för själva bokningen utanför plattformen. Om hyrestagare ber att få betala utanför plattformen ska du rapportera användaren till SnappCar och inte lämna ut bilen då dessa bokningar inte täcks av försäkringen.

 

Extra avgifter efter bokningen

Observera att avgifter kan tas ut efter att hyresperioden har löpt ut. SnappCar har behörighet att ta ut dessa kostnader automatiskt från hyrestagarens bankkonto eller kreditkort.

Det gäller till exempel kostnader för:

  • Betalning för ytterligare körda kilometer
  • Betalningar för självrisk efter skada
  • Betalningar för kostnader som hyrestagaren inte betalt bilägaren för ännu
  • Betalningar för böter baserat på avgiftspolicyn

Betalningar som hyrestagaren och bilägaren ska ordna sinsemellan:

  • Betalning av bränslekostnader (om hyresgästen inte lämnar tillbaka bränsletanken lika full)
  • Betalning av eventuella trafikförseelser
  • Betalning för skador som inte ingår i försäkringsavtalet

Läs mer om det i den här artikeln: Hur man hanterar bränsle och andra extra kostnader vid en uthyrning

 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan