Vad ingår i försäkringsavgiften?

Försäkringsavgiften används för att kunna erbjuda försäkringsskyddet, som tillhandahålls av vår partner If. För mer information om vilken täckning försäkringen ger, se den här artikeln.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan