Hur räknas hela och halva dagar/dygn?

Om hyran är kortare än 8 timmar, betalar hyresgästen 75% av dygnspriset, vilket innebär att intäkterna blir 75% av priset. Hyrestagaren får ocks 75% av dina inställda fria kilometer per dag. Vill du inte ta emot förfrågningar för kortare än ett dygn, ställer du det som kortast hyresperiod i dina inställnignar. Läs den här artikeln om hur man gör det.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan