Är antalet fria kilometer per dag eller för hela hyresperioden?

Det totala antalet fria kilometer för en hyra beräknas på följande sätt: antalet dygn i hyresperioden gånger antal fria kilometer per hyra dygn.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan