Betalar försäkringbolaget ut direkt till mig?

Nej, If betalar verkstaden direkt. Se den här artikeln för mer information.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan