Sök på din fråga:

Hyrestagaren inte håller med om en trafikbot som tillkommit under bokningen, vad gör jag?

Hyrestagaren är ansvarig för trafikböter som sker under bokningen. Om hyresgästen inte håller med och det finns bevis för att de hade bilen under den tidsperioden (en incheckad bokning) behöver du börja med att betala boten som vår vanliga process. Sen kommer vi se till att hyrestagaren betalar dig, och om de vill bestrida den kan hyrestagaren göra det i efterhand med den institution som utfärdade böterna.

För mer information om hur man hanterar betalning av trafikböter orsakade under hyresperioder, se den här artikeln.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan