Sök på din fråga:

Vem är ansvarig för parkeringsböter som kommer efter min hyra?

Vi på SnappCar ansvarar för att betala ut hyresintäkterna inklusive kostnader för extra kilometer. Andra avgifter som just parkeringsavgifter, trängselskatt och tullavgifter får bilägaren själv göra upp med hyrestagaren. Vi rekommenderar att du som bilägare skriver detta i din profil. T.ex. “Övriga kostnader som trängselskatt tar jag betalt för vid utcheckningen via Swish”. Ju tydligare du är med detta desto lättare är det för oss att hjälpa till. 

Du som bilägare behöver alltid betala boten först så att hyrestagaren kan betala dig istället för själva fakturan. Om du har försökt få betalt men inte får något svar behöver du maila supporten men se till att betala boten själv först. Vi kan betala ut kostnaden till dig direkt oavsett om hyrestagaren betalar eller inte. Du behöver då skicka in bild på fakturan, bokningsnumret samt ett bevis på att du skriftligt har försökt få betalt av hyrestagaren redan men inte fått betalt. När SnappCar tar över skulden på detta sätt tillkommer en adminavgift för hyrestagaren.

 

Hyrestagaren är endast ansvarig för att betala böter under själva bokningen. Bilägaren måste se till att den är parkerad lagligt efter att en hyrestagare har lämnat tillbaka den genom att finnas på plats under utcheckningen. Om detta inte är fallet (och hyrestagaren kom tillbaka med bilen på avtalad tid och plats) är ägaren fortfarande ansvarig. Detta är dock inte fallet för Keyless-bilar; hyrestagaren är ansvarig för parkering på en plats som är tillåten att stå på och är därav ansvarig för parkeringsböter som utfärdas upp till 24 timmar efter utcheckning.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan