Kan jag ställa in en minimiålder för hyrestagare?

Ja, kan du ställa in en minimiålder på 25, 35 eller 45 år i menyn "Mina bilar" -> Inställningar.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan