Sök på din fråga:

Hur fungerar försäkringen?

SnappCars försäkring aktiveras automatiskt när du gör en uthyrning genom SnappCar som checkas in på rätt sätt i appen. Det kostar inget extra månads- eller årsvis utan det dras istället av 10% av varje uthyrning till försäkringen. 

Vad täcker försäkringen?

 • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse)
 • Stöld
 • Bedrägeri
 • Glas (helt krossad ruta)
 • Brand
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer
 • Vägassistans och bärgning

Om något av detta inträffar betalar hyrestagaren en självrisk på 5400-10000 beroende på bilens pris för att aktivera försäkringen. If betalar resterande kostnad för reparationen. Vägassistans och bärgning ingår för hyrestagare och bilägare och kräver alltså ingen självriskbetalning.

Vad täcker vi inte? 

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte oavsett ålder på bil (motorstopp, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag, AC och farthållare)
 • Reparation av mindre stenskott i framrutan ersätts inte (eftersom priset för att laga är så lågt, och svårt att koppla till att det var hyrestagarens beteende. Större sprickor och allvarliga fel hjälper vi till med)
 • Stöld av lös bilutrustning ersätts inte
 • Skada på sånt som transporteras i fordonet ersätts inte
 • Inkomstförlust ersätts inte
 • Förlust av drivmedel ersätts inte
 • Byte av däck vid punktering täcks inte (om det inte är konsekvens av en olycka som räknas som vagnskada istället).
 • Vi täcker max upp till 850 000 kr
 • Bilägare får möjlighet att använda lånebil med rabattkod via SnappCars plattform vid skada under dagarna bilen är på verkstad, för samma dagspris som ägarens bil (upp till 4 dagar).
 • Är bilen mer än 10 år gammal och någon part ringer bärgare via Snappcar av skäl inte uppstått pga. trafikskada eller hyrestagaren, så utgår en självrisk till ägaren på 1500kr. (Exempel: starthjälp vid början av hyran och liknande som är tydligt relaterat till dåligt underhåll).

Skador som sker på grund av bilens slitage betalas av bilägaren, och övriga skador betalas av hyrestagaren. Exakt hur det går till avgörs från fall till fall.

Krav på bilen:

 • Bilen måste vara en personbil och ej registrerad för yrkesmässig trafik (t.ex. taxi, budbil, eller hyrbil)
 • Bilen måste vara påställd, skattad och registrerad i Sverige
 • Bilen ska ha trafikförsäkring enligt vägtrafikregistret
 • Bilen ska ha en totalvikt på max 3500 kg
 • Personen som har kontot måste vara registrerad ägare av fordonet hos Transportstyrelsen
 • Bilen måste ha en GPS om den är nyare än 5 år
 • Registreringsbeviset får ej förvaras i bilen under hyran
 • Bokningen måste vara incheckad i SnappCars system
Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan