Hur fungerar försäkringen?

SnappCars försäkring aktiveras automatiskt när du gör en uthyrning genom SnappCar som checkas in på rätt sätt i appen/på webben. Det kostar inget extra månads- eller årsvis utan det dras av 10% av varje uthyrning till försäkringen. 

Vad täcker försäkringen?

 • Vagnskador (trafikolycka, plåt- och lackskador, yttre olyckshändelse)
 • Stöld
 • Bedrägeri
 • Glas (helt krossad ruta)
 • Brand
 • Vägassistans och bärgning
 • Rättsskydd
 • Skada orsakad av bilen på annans egendom eller på personer

Om något av detta inträffar betalar hyrestagaren en självrisk på 5400-10000 beroende på bilens pris för att aktivera försäkringen. If betalar resterande kostnad för reparationen.

Vad täcker vi inte? 

 • Maskinskadeförsäkring ingår inte oavsett ålder på bil (motorstopp, bränslesystem, generator, grenrör, tändsystem, styrväxel, kraftöverföring, airbag, AC och farthållare)
 • Reparation av mindre stenskott i framrutan ersätts inte (eftersom priset för att laga är så lågt, och svårt att koppla till att det var hyrestagarens beteende. Större sprickor och allvarliga fel hjälper vi till med)
 • Stöld av lös bilutrustning ersätts inte
 • Skada på sånt som transporteras i fordonet ersätts inte
 • Inkomstförlust ersätts inte
 • Förlust av drivmedel ersätts inte
 • Vagnskador pga. punktering täcks men inte kostnad för byte av däck (om det inte är konsekvens av en olycka).
 • Vi täcker max upp till 850 000 kr
 • Bilägare får möjlighet att använda lånebil med rabattkod via SnappCars plattform vid skada under dagarna bilen är på verkstad, för samma dagspris som ägarens bil (upp till 7 dagar).

Skador som sker på grund av bilens slitage betalas av bilägaren, och övriga skador betalas av hyrestagaren. Exakt hur det går till avgörs från fall till fall.

Krav på bilen:

 • Bilen måste vara en personbil och ej registrerad för yrkesmässig trafik (t.ex. taxi, budbil, eller hyrbil)
 • Bilen måste vara påställd, skattad och registrerad i Sverige
 • Bilen ska ha trafikförsäkring enligt vägtrafikregistret
 • Bilen ska ha en totalvikt på max 3500kr
 • Personen som har kontot måste vara registrerad ägare av fordonet hos Transportstyrelsen
 • Bilen måste ha en GPS om den är nyare än 5 år
 • Registreringsbeviset får ej förvaras i bilen under hyran
 • Bokningen måste vara incheckad i SnappCars system
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan