Sök på din fråga:

Är jag försäkrad mot all typer av skador?

Ett kort och ärligt svar är nej. En försäkring täcker aldrig allt. If:s försäkring täcker dock i nivå med en privat vagnskadeförsäkrings dvs. mot skador, stöld och skadegörelse. Skador på grund av tekniska brister på fordonet, till exempel, som orsakas av naturligt slitage, täcks inte. If värderar varje anmälan individuellt och använder samma bedömningskriterier, reparationsförlag och värdering som vid privata försäkringar. Det som skiljer sig är att de i SnappCars fall måste spåra skadan till bokningstillfället. Därför är det av yttersta vikt att anmäla skador direkt för att underlätta för If. Väntar du med att anmäla, kör med bilen själv och hyrestagaren inte utreyckligen bekräftar att skadan skett är det väldigt svårt för If att hänvisa skadan till bokningen.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan