Hur överklagar jag ett beslut som fattats av försäkringsbolaget?

Om du inte håller med ett beslut som fattas av If kan du maila och överklaga till deras kundombudsman inom 6 månader. Det finns också ett par andra instanser där du kan pröva ditt ärende. Sök kundombudsman på Ifs hemsida.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan