Kan jag laga min bil själv eller välja verkstad?

Nej, om If godkänner skadeärendet måste skadan lagas på en verkstad godkänd av If. Det är dock många verkstäder som är det och kravet brukar vara att de är anslutna till ett gemensamt skadehanteringssystem. Du kan alltid fråga if.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan