Sök på din fråga:

Vad händer om min hyrestagare får någon form av böter under hyran?

Hyrestagare är ansvariga att ersätta bilägare för trafikförseelser och andra extrakostnader som uppstår under hyran. Om du som bilägare får en faktura i ditt namn behöver du dock själv betala den, och be hyrestagaren ersätta dig. Föreslå en betalmetod, det enklaste brukar vara Swish.

Skriv till hyrestagarens mobilnummer som finns i er bokning, då en del inte har notifikationer på appens meddelandefunktion. Om hyrestagaren inte svarat eller betalat inom 5 dagar så kontakta oss med bokningsnummer, screenshots på att du bett hyrestagaren betala samt bild på fakturan, så betalar vi dig och fakturerar hyrestagaren.

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan