Sök på din fråga:

Vad händer om min hyrestagare får någon form av böter under hyran?

Hyrestagare är fullt ansvariga för trafikförseelser och andra extrakostnader som uppstår under hyran. Får du t.ex. en P-bot så bör du betala den så fort som möjligt och då den står i ditt namn. Be sedan hyrestagare betala dig (helst via chat) för extra kostnaden. Har hyrestagern inte betalt dig efter 3 dagar så meddela oss så betalar vi ut till dig, oavsett om hyrestagaren betalar till Snappcar eller ej.
Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan