Kompenserar Snappcar mig för tiden det tar att hantera en bot?

Nej, vi kan däremot hjälpa att medla. Se den här artikeln för mer information.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan