Sök på din fråga:

Hyrestagaren har inte betalat mig för en trafikbot som uppkom under vår bokning så jag fick en påminnelseavgift. Är jag ansvarig för hela beloppet?

Ägaren är ansvarig för att se till att summan betalas in i tid eftersom boten står skriven på bilens registreringsnummer. Vänligen betala alla böter så fort som möjligt och be hyrestagaren att betala dig samma summa. Hör av dig till SnappCar om du inte har fått betalt inom tre dagar. Om hyrestagaren inte betalar kan du läsa den här artikeln om hur man kan be SnappCar om hjälp.
Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan