Ingår bränslet i priset för bokningen?

Nej, kostnaden för bränsle ordnas mellan hyresgästen och ägaren direkt, oftast genom att bilen tankas upp till samma nivå som vid utlämningen.
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan