Sök på din fråga:

Kommer SnappCar att kompensera mig för betalning av bränslet som hyrestagaren använder?

Nej, bränslet är ordnat mellan hyresgästen och ägaren direkt. För att göra det smidigt bör du klargöra tydligt vad du förväntar dig av hyrestagaren. De flesta ägare förväntar att bilen kommer tillbaka med samma bränslenivå som bilen hade vid incheckningen. Ett tips är att skriva i chatten på appen vad ni kommer överens om, speciellt om ni gör en annan överenskommelse. På så sätt kan vi på SnappCar lättare hjälpa till om det behövs. Om en tvist uppstår mellan hyrestagaren och ägaren kan SnappCar försöka medla mellan de båda parterna. Kontakta oss så fort som möjligt och ange ditt bokningsnummer så hjälper vi dig.
Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan