Sök på din fråga:

Hur prissätts förlängningar?

Priset uppdateras baserat på den nya återlämningstiden. Är den ursprungliga och förlängda hyran mindre än ett dygn totalt så kan dock hyreskostnaden vara densamma. Se exempel nedan: Exempel 1: den ursprungliga bokningen är 24 timmar. Hyrestagaren förlänger bokningen med 6 timmar. Detta innebär bokningen är nu 30 timmar lång (1,5 dygn). Hyrestagaren betalar för att förlänga den ursprungliga bokningen med 0,5 dygn. Exempel 2: den ursprungliga bokningen är 10 timmar. Hyrestagaren förlänger bokningen med 10 timmar. Detta innebär bokningen är nu 20 timmar lång (räknas som ett dygn). Hyresgästen behöver inte betala extra för förlängningen. Se den här artikeln för mer information om halva och hela hyresdygn.
Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan