Sök på din fråga:

Hur fungerar smart prissättning?

Vad är smart prissättning?

Systemet räknar ut det optimala dagspriset för din bil baserat på flera olika faktorer, såsom utbud och efterfrågan på vår plattform under hög- och lågsäsong. Det låter dig ta ut olika priser på olika dagar i veckan så att du kan tjäna mer på en bokning under t.ex. en högtidshelg som julen och samtidigt få fler förfrågningar under lågsäsongen. 

 

Hur kommer man igång med smart prissättning?

  • Gå in på vår hemsida www.snappcar.se (Just nu är funktionen endast synlig på webbplatsen, inte i appen. Men om du aktiverar funktionen kommer dina nya priser att synas både i appen och på webbplatsen.)
  • Gå till Mina bilar -> Redigera bil och kalender -> Pris för att hitta prisinställningarna för din bil.
  • Aktivera smart prissättning
  • Du kan alltid stänga av funktionen där om du inte är nöjd med det.

 

När du har aktiverat den kan du se priserna som kommer att tillämpas på din bil under de olika dagarna. Dessa priser uppdateras regelbundet.

 

Hur fungerar det i praktiken?

Baserat på det dagliga priset som du har valt kommer smart prissättning att höja eller sänka det för att matcha efterfrågan. Så när efterfrågan på en bil är högre stiger ditt pris. Och när efterfrågan är låg sjunker även ditt pris. All denna beräkning sker automatiskt och uppdateras regelbundet åt dig.

 

Här är ett exempel:

 

Det här är en bil med ett dagligt pris på 400 SEK per dag och hur priserna kan variera under en helg i mitten av december med smart prissättning på. På dagarna med hög efterfrågan, lördag och söndag, är priset högre, vilket maximerar intäktsmöjligheterna. På en dag med lägre efterfrågan, som måndagen, är priset lägre vilket ökar chanserna att hyra ut på vad som vanligtvis är en mycket lugnare dag.

 

Hur beräknas priset?

Prisberäkningen tar hänsyn till efterfrågan på en bil på vår plattform. Efterfrågan på bil är vanligtvis lägre i början av veckan och toppar under helgerna. Den tar också hänsyn till säsongsvariationer som jul och allmänna helgdagar.

 

Om du aktiverar smart prissättning kommer du att kunna se en tabell med priserna som kommer att tillämpas på din bil. Ditt dagliga pris kommer inte att minska mer än 20 % och kommer heller aldrig att gå lägre än 200 SEK per dag. Med varje bokningsförfrågan kan du granska priset som tillämpades på din bil innan du accepterar det.

 

Screenshot_2021-12-14_at_13.35.11.png

 

Vad händer om jag ändrar mitt dagliga pris medan jag har smart prissättning på?

Ditt dagspris används som baspris för beräkningen. Om du ändrar det kommer smart prissättning att räkna om dina priser. Observera att om du ändrar ditt dagliga pris kan det ta lite tid för din smarta prissättning att uppdateras i sök-översikten.

Om du ändrar ditt dagspris i appen kommer din smarta prissättning att uppdateras därefter (både på hemsidan och i appen).

 

Har du några fler frågor?
Skicka en förfrågan