Eigen risico

Een eigen risico is een bedrag dat je als huurder zelf moet betalen aan de verzekeringsmaatschappij in het geval dat er een schade ontstaat tijdens jouw huurperiode. De hoogte van het eigen risico kan verschillen per verhuur, aangezien deze wordt bepaald op basis van bepaalde variabelen. Deze variabelen zijn bijvoorbeeld de leeftijd van de huurder en de waarde van de auto. Het eigen risico van de huurder op basis van de verzekering die tijdens de verhuur geldt, is niet van invloed op de reguliere autoverzekering van de eigenaar van de auto.

 

Voorbeeld: als je een schade ter waarde van € 2000 veroorzaakt en een eigen risico van € 750 hebt, moet je de eerste € 750 betalen aan SnappCar. Onze verzekeringmaatschappij dekt de resterende € 1250. De verzekeringsmaatschappij betaalt de volledige € 2000 tot de schade te herstellen.

Indien het schadebedrag lager is dan het eigen risico, betaal je als huurder het schadebedrag.

Voorbeeld: als u een schade ter waarde van € 500 veroorzaakt en een eigen risico van € 750 hebt, moet jij als huurder € 500 en de verzekering niets. De verzekering zal de € 500 te gebruiken om de schade te herstellen. Het eigen risico wordt afgeschreven van de bankrekening die bekend is bij SnappCar, namens de verzekeringsmaatschappij. Het eigen risico geldt per schadegeval. Dit betekent dat meerdere eigen risico's van toepassing kunnen zijn op dezelfde auto en dezelfde boeking als je meerdere schades veroorzaakt. In sommige gevallen heb je de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen. Dit is een optionele service die wordt aangeboden door SnappCar, en is niet van toepassing voor alle boekingen.

 

Kan ik het eigen risico verlagen?

Je kunt je eigen risico verlagen voor een vast bedrag per huurdag. Dit betekent dat het bedrag dat je zelf moet betalen in geval van schade lager is dan dat het normaal zou zijn als je het eigen risico niet zou verlagen. De vergoeding voor het verlagen van je eigen risico is afhankelijk van de boeking en is zichtbaar in het betaalscherm en na betaling in het boekingsoverzicht.

 

Als de betaling is gedaan, is het niet langer mogelijk om het eigen risico voor de boeking te verlagen. Als je het eigen risico dan alsnog wilt verlagen, kun je dit alleen doen door het annuleren van de boeking en het maken van een nieuw huurverzoek. Houd er rekening mee dat een boete zou van toepassing kan zijn voor annulering. Voor meer informatie, bekijk ons beleid rond annuleringen hier.

Belangrijke toevoegingen: Het is niet mogelijk om volledig af te zien van het eigen risico. Het verlagen van het eigen risico is een optionele service die wordt aangeboden door SnappCar, en is niet van toepassing voor alle boekingen. Als jou niet de mogelijkheid om het eigen risico te verlagen wordt aangeboden is dit te wijten aan het beleid dat door het SnappCar en onze verzekeringspartners is ingesteld om het vertrouwen en de veiligheid op het platform te waarborgen. We kunnen geen wijzigingen aanbrengen in de aangeboden opties met betrekking tot de hoogte van het eigen risico of de optionele verlaging hiervan.  

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 3