Annuleringskosten en algemeen boetebeleid

Bij het huren van een auto op SnappCar ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen ook de regels voor annuleren en het algemene boetebeleid. Je kunt hier de specifieke kosten terugvinden die in werking treden.

Betaalde boeking annuleren

Mocht je een betaalde boeking willen annuleren dan zijn hier kosten aan verbonden. Bij een annulering met meer dan 24 uur voor aanvang van de boeking betaal je €10 annuleringskosten en krijg je het boekingsbedrag automatisch terug gestort. Bij annulering met minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking krijg je het boekingsbedrag niet terug. Dit wordt uitbetaald aan de verhuurder.

Het annuleren van een boeking is online mogelijk via Mijn ritten > klik op de desbetreffende boeking > kies Annuleren.

Annuleringskosten

Reden

Kosten

Boeking annuleren vóór betaling

Geen kosten

Betaalde boeking annuleren om een boeking te wijzigen


Betaalde boeking annuleren

  • Meer dan 24 uur voor aanvang van de boeking
  • Minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking
  • Vraag de verhuurder om deze te annuleren om de boekingskosten terug te krijgen.

  • €10 annuleringskosten en terugbetaling boekingskosten
  • Geen terugbetaling, de verhuurder wordt uitbetaald

Verwerking verlenging*

€10 administratiekosten + kosten van de extra huurperiode

*verwerking van alle bijkomende kosten i.v.m. een verlenging die niet, of niet op tijd, betaald is maar wel heeft plaatsgevonden.

Oneens met de annuleringskosten?
Indien je van mening bent dat de annuleringskosten niet op zijn plaats zijn, annuleer de boeking dan niet en neem direct contact op ons Community Support team via support@snappcar.nl o.v.v. je boekingsnummer. Mocht er een redelijke oorzaak achter je verzoek zitten, dan kunnen we overwegen de boete te laten vervallen en de boeking voor je te annuleren. Indien je de boeking reeds hebt geannuleerd en achteraf pas contact opneemt treden de geldende regels in werking.

Boetes en administratiekosten bij verkeerd gebruik, wangedrag en/of schade

Reden

Omschrijving

Hoogte bedrag

Bekeuring

Verhuurder ontvangt een bekeuring/boete ontstaan tijdens huurperiode - en SnappCar moet ingrijpen omdat huurder niet betaalt aan verhuurder.

€ 25 + bedrag bekeuring

Brandstof

Huurder brengt het Voertuig niet met volle tank terug (en/ of op afgesproken niveau), volgens art. 8.7.d. van de Algemene Voorwaarden

€ 75 + brandstofkosten

Roken

Huurder heeft aantoonbaar gerookt in een ‘niet roken’ Voertuig

€ 75 + schoonmaakkosten

Schoonmaak

Huurder brengt het Voertuig in een staat terug te beschrijven als ‘buitensporig vuil’

€ 75 + schoonmaakkosten

Buitenland

Huurder neemt zonder toestemming van verhuurder en/of zonder afkopen buitenlandvergoeding het voertuig buiten Nederland mee

€ 500 + eventueel extra gemaakte kosten als gevolg hiervan 

Niet terug brengen

Huurder brengt na afloop boekingsperiode het gehuurde Voertuig niet terug op de overeengekomen en/ of afgesproken locatie. 

€ 500 + gemaakte kosten

Te laat terug brengen

Zie late return policy

€ 50 per uur te laat (met een maximum van 500 euro. 50% hiervan wordt uitbetaald aan de verhuurder) + verhuur opbrengst voor verhuurder (te betalen aan verhuurder)

Onbevoegd bestuurder

Huurder laat ander persoon in Voertuig rijden zonder deze tijdig is aangemeld als extra bestuurder en is geverifiëerd door SnappCar.


Bovendien ben je niet verzekerd als je een onbevoegd bestuurder in je auto laat rijden! 

€ 1000

Voortvloeiende kosten

SnappCar is gemachtigd om voorschotten die zij (uit coulance) betaald aan een derde partij (bijvoorbeeld ter beperking van schade of als voorschot van schadevergoeding) te incasseren bij de gebruiker die de schade veroorzaakt heeft (zie art. 11.6 AV).

 

Verzekeringsfraude

Indien blijkt dat een verhuurder een al aanwezige schade aan het Voertuig op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten alsmede een boete (van minimaal 1.000 euro per gebeurtenis) worden doorbelast (zie art.  10.7).  


Ook zal de verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij verzekeraar.

Minimaal € 1000 + kosten 


Late Return Policy

Verhuurders rekenen erop dat huurders de auto terug brengen op het afgesproken tijdstip. Doen ze dit niet, kan dit voor groot ongemak zorgen, zowel bij de verhuurder als mogelijk ook bij toekomstige huurders.

Breng daarom altijd een auto op tijd terug. Mocht de huurder voorzien dat dit niet mogelijk is, neem dan direct contact op met de verhuurder en, indien mogelijk, dien een verlengingsverzoek in. Mocht dit niet mogelijk zijn (omdat de verhuurder bijvoorbeeld de auto zelf nodig heeft of dat de boeking niet afgerond kan worden door onvoldoende saldo bij de huurder) dan dient de huurder de auto altijd op de oorspronkelijk overeengekomen tijd terug te brengen.

De volgende boetes gelden : 

€ 50 per uur te laat (met een maximum van 500 euro. 50% hiervan wordt uitbetaald aan de verhuurder) + kosten van autohuur (te betalen aan verhuurder)


Boetebedragen worden berekend per heel uur. Kosten van de autohuur worden alleen aan de verhuurder uitbetaald indien SnappCar erin slaagt het bedrag te incasseren bij de huurder.

*dit zijn de kosten van de reinigingsbeurt die in dergelijke gevallen door SnappCar wordt aangeboden aan de verhuurder.

Administratiekosten

Naam

Omschrijving

Hoogte bedrag

Eigen risico

SnappCar moet na de boeking een bedrag bij de huurder incasseren, uitgezonderd de kilometervergoeding.

€ 25

**Verwerking van bekeuringen

Een bekeuring wordt altijd eerst aangeboden door de verhuurder. Als huurder dien je de bekeuring direct en rechtstreeks aan de verhuurder te betalen. Indien de verhuurder geen reactie of betaling ontvangt zal de verhuurder de bekeuring bij ons indienen. Bovengenoemde kosten om de bekeuring te verwerken zijn dan van toepassing.

Hoe worden deze kosten voor verhaald?

Alle bovenstaande kosten en boetes worden automatisch van het bij ons bekende bankrekeningnummer geïncasseerd. Wanneer je de Algemene Voorwaarden accepteert geef je SnappCar toestemming deze bedragen te incasseren. Bij Verlengingen, Bekeuringen, het Eigen Risico en/of Reinigingskosten ontvang je van ons een factuur met daarop een uiteenzetting van het te betalen bedrag.

SnappCar is te allen tijde gerechtigd om te besluiten een uitzondering te maken en een boete niet (of niet in zijn geheel) op te leggen. Indien en voor zover de boete ook (deels) ten goede zou komen aan de verhuurder, is SnappCar niet gehouden dat bedrag dan aan verhuurder te betalen.

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen