Annuleringskosten en algemeen boetebeleid

Bij het huren van een auto op SnappCar ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen ook de regels voor annuleren en het algemene boetebeleid. Je kunt hier de specifieke kosten terugvinden die in werking treden.

Betaalde boeking annuleren

Mocht je een betaalde boeking willen annuleren dan zijn hier kosten aan verbonden. Bij een annulering met meer dan 24 uur voor aanvang van de boeking betaal je €10 annuleringskosten en krijg je het boekingsbedrag automatisch terug gestort. Bij annulering met minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking krijg je het boekingsbedrag niet terug. Dit wordt uitbetaald aan de verhuurder.

Wil je een boeking wijzigen? Kijk dan op deze pagina.

Het annuleren van een boeking is online mogelijk via Mijn ritten > klik op de desbetreffende boeking > kies Annuleren.

Annuleringskosten

Reden

Kosten

Boeking annuleren vóór betaling

Geen kosten

Betaalde boeking annuleren om een boeking te wijzigen


Betaalde boeking annuleren

  • Meer dan 24 uur voor aanvang van de boeking
  • Minder dan 24 uur voor aanvang van de boeking
  • Vraag de verhuurder om deze te annuleren om de boekingskosten terug te krijgen.

  • €10 annuleringskosten en terugbetaling boekingskosten
  • Geen terugbetaling, de verhuurder wordt uitbetaald

Verwerking verlenging*

€10 administratiekosten + kosten van de extra huurperiode

*verwerking van alle bijkomende kosten i.v.m. een verlenging die niet, of niet op tijd, betaald is maar wel heeft plaatsgevonden.

Oneens met de annuleringskosten?
Indien je van mening bent dat de annuleringskosten niet op zijn plaats zijn, annuleer de boeking dan niet en neem direct contact op ons Community Support team via support@snappcar.nl o.v.v. je boekingsnummer. Mocht er een redelijke oorzaak achter je verzoek zitten, dan kunnen we overwegen de boete te laten vervallen en de boeking voor je te annuleren. Indien je de boeking reeds hebt geannuleerd en achteraf pas contact opneemt treden de geldende regels in werking.

Boetes en administratiekosten bij verkeerd gebruik, wangedrag en/of schade

Reden

Kosten

Verkeerde brandstof getankt

€ 25 boete + reinigings- en bijkomende reparatiekosten van de auto

Niet betalen van een verkeers- en/of parkeerboete aan de verhuurder**

€ 10 administratiekosten + kosten van de boete

Reiniging van de auto*

€ 25 boete + reinigingskosten van de auto

Incasso eigen risico bij schade

€ 10 administratiekosten + kosten van het schadeherstel tot aan het eigen risico (per schade-evenement)

*dit zijn de kosten van de reinigingsbeurt die in dergelijke gevallen door SnappCar wordt aangeboden aan de verhuurder.

**Verwerking van bekeuringen

Een bekeuring wordt altijd eerst aangeboden door de verhuurder. Als huurder dien je de bekeuring direct en rechtstreeks aan de verhuurder te betalen. Indien de verhuurder geen reactie of betaling ontvangt zal de verhuurder de bekeuring bij ons indienen. Bovengenoemde kosten om de bekeuring te verwerken zijn dan van toepassing.

Hoe worden deze kosten voor verhaald?

Alle bovenstaande kosten en boetes worden automatisch van het bij ons bekende bankrekeningnummer geïncasseerd. Wanneer je de Algemene Voorwaarden accepteert geef je SnappCar toestemming deze bedragen te incasseren. Bij Verlengingen, Bekeuringen, het Eigen Risico en/of Reinigingskosten ontvang je van ons een factuur met daarop een uiteenzetting van het te betalen bedrag.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen