Ik vond een schade na de check-out, hoe kan ik dit melden?

Als een huurder een schade veroorzaakt dient de huurder deze aan te geven tijdens de check-out. Mocht je er als verhuurder op een later moment toch nog achter komen dat een huurder een schade heeft veroorzaakt en deze niet heeft gemeld tijdens de check-out, dan hanteert Allianz de volgende regels:

- Schades die binnen 48 uur na de check-out aan SnappCarworden gemeld, worden in behandeling genomen. Wel moet aannemelijk worden gemaakt dat de huurder de schade heeft veroorzaakt. Dit kan bijvoorbeeld door foto’s van vóór en na de boeking te overleggen. Schades die later dan 48 uur na check-out worden aangemeld, worden niet in behandeling genomen.

- Indien een schade aan een Keyless auto binnen 24 uur na check-out wordt gemeld, acht Allianz het aannemelijk dat de schade is veroorzaakt door de huurder (tenzij de huurder kan aantonen dat hij de schade niet heeft veroorzaakt).

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen